Närbild av ett gult måttband.Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, har sedan 2003 undersökt hur myndigheterna arbetar med att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig. Resultatet från 2007 års undersökning presenteras nu i ny form på myndighetens webbsida.

Här kan man se hur de olika myndigheterna svarade på Handisams enkät, se vem som är bäst i klassen och vem som står i skamvrån. Det går att gruppera myndigheter utifrån vilket departement de ansvarar under eller hur många anställda de har.

Syftet med tjänsten är att sätta
press på myndigheterna i deras tillgänglighetsarbete. Drömmen om att toppa Handisams lista ska vara en morot som får myndigheterna att öka farten.

Uppgifterna i jämförelsen kommer att uppdateras nästa år då Handisam gör en ny omfattande undersökning myndigheternas tillgänglighetsarbete. Myndigheten har ambitionen att förnya uppgifterna vart tredje år.

Text:

Kommentarer är avstängda.