Omslaget till SHT 5-2012
Omslagsfoto: Lars Lindberg

SHT 5/12: Det har gått snart fyra år sedan Sverige tillträdde konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, men ännu har den inte gjort något radikalt avtryck i vardagen. Och sett till tradition är det kanske inte förvånande. SHT har träffat Peter Nobel som har kan se tillbaka på ett långt yrkesliv präglat av en kamp för mänskliga rättigheter. Han menar att den svenska juristkåren har ett ansvar för att Sverige inte har kommit längre.

Galway i Irland har blivit en internationell samlingspunkt för forskare som arbetar med mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning. Vi träffar Gerard Quinn som varje år samlar världen forskare till gemensamma samtal och kunskapsöverföring.

Vi skådar dessutom in i DHRs framtid och tipsar om nya vanor inför hösten.

SHT 5-2012 utkommer 14 september

Text:

Kommentarer är avstängda.