I sitt remissvar på Boverkets rapport om enklare byggregler för student- och ungdomsbostäder kallas myndighetens underlag för bristfälliga.

Liksom Studentbostadsföretagen tidigare meddelat skriver de i sitt remissvar att Boverket presenterar många bra förslag, men att de sammantaget inte kommer få någon effekt på bostadsbyggandet. Särskilt kritisk är bostadsorganisationen till att inte tillgänglighetskraven ifrågasätts för nybyggda lägenheter. Enligt Boverket kan man genom att sammanföra ytfunktioner i lägenheten komma ned till runt 20 kvadratmeter i yta för en etta. Studentbostadsföretagen skriver i ett pressmeddelande att det är större än de minsta studentlägenheterna som kan byggas redan i dag.

Studentbostadsföretagen
 förespråkar så kallad besökstillgänglighete enligt norsk modell, vilket betyder att 80 procent av lägenheterna i en byggnad inte behöver ha ett tillgänligt badrum på varje rum. De menar att det skulle kunna spara 15-20 procent i produktionskostnader, och ifrågasätter Boverkets slutsats att minskad tillgänglighet inte skulle resultera i någon nämnvärd besparing av vare sig yta eller pengar.

– Det är anmärkningsvärt att en statlig myndighet i en utredning på uppdrag av regeringen presenterar ett resultat som baseras på så pass bristfälliga underlag som det görs i denna utredning, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen i ett pressmeddelande.

Boverket har tidigare sagt att Norge har högre tillgänglighetskrav som utgångspunkt, varför minskad tillgänglighet får större ekonomiska effekter där än i Sverige.

Text:

Kommentarer är avstängda.