Svartklädda människor med flygblad med siffran 1000
Svartklädd protest mot regeringen

Som ett stillastående begravningsfölje ställde funktionshinderrörelsen upp utanför regeringshögkvarteret för att kräva en utökad diskrimineringslag.

Sedan december 2011 protesterar DHR och stora delar av funktionshinderrörelsen utanför Rosenbad varje torsdag utanför Rosenbad inför regeringens veckosammanträde. Lagom till den här veckans regeringssammanträde har det gått 1000 dagar sedan remisstiden gick ut för promemorian ”Bortom fagert tal” som innehåller förslag för hur Sverige kan klassa bristande tillgänglighet som olaglig diskriminering.

Som en extra markering mot regeringens segdragna hantering av frågan var alla närvarande klädda i svart.

 

Text:

Kommentarer är avstängda.