Svartklädd protest efter 1000 dagar


Som ett stillastående begravningsfölje ställde funktionshinderrörelsen upp utanför regeringshögkvarteret för att kräva en utökad diskrimineringslag.

Städad protest mot regeringen


Omkring 300 personer samlades utanför regeringshögkvarteret för att kräva lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering.

Borg nobbar torsdagsaktivister


Finansministern har inte tid att prata bristande tillgänglighet och diskriminering med representanter för funktionshinderrörelsen.