Ledarvinjett med bild på Maria JohansoonI olika sammanhang, debatteras frågan om vad som behövs för att tillgänglighetsarbetet ska få genomslag.
Jag tror att det som krävs är ett politiskt ställningstagande!
Vi har alla målformuleringarna, vi har nu också konventionen som anger vad som krävs för att vi, personer med funktionsnedsättning, ska kunna tillgodogöra oss våra mänskliga rättigheter.

Nästa år är det riksdagsval. Samma år som också nationella handlingsplanen går i mål och det snart är dags för en första uppföljning av hur Sverige lever upp till konventionen.
 
Har nyligen varit på en nordisk konferens om hur det går med tillgänglighetsarbetet. Även om vi i grunden har samma handikappolitiska mål och liknande krav i bygglagstiftningen ligger vi i de nordiska länderna olika till.
Island präglas exempelvis fortfarande av en iställning som att det är okej med tillgängligheten om man kan bli hjälpt förbi ett hinder, i Sverige ser vi den egna självständigheten som grundläggande.Norge har tagit steget fullt ut och slagit fast att bristande tillgänglighet är diskriminering.

Det som alla har återkommit till – representanter från kommuner, handikapprörelsen, regeringsnivå – och som styrker min tes är att – vilken framgång som nås beror på om det finns ett officiellt politiskt ställningstagande eller ej.

I valrörelsen inför riksdagsvalet 2010 är det dags för funktionshinderperspektivet att ta plats i debatten.
Jag förutsätter det och DHR kommer arbeta intensivt för att så ska bli fallet. Något annat är inte acceptabelt.

Nu måste våra folkvalda ta sitt ansvar att lyfta funktionshinderperspektivet. Vi måste också själva, var och en av oss, försöka påverka, påminna om att vi finns, påminna om att vårt perspektiv måste in i alla politikområden! Påminna om att vi är en del av mångfalden!

Det är dags för en allmän opinion, en folkrörelse, för ett tillgängligt och öppet Sverige som inte utestänger personer med funktionsnedsättning.
Detta skriver jag sista veckan i valrörelsen inför valet till EU-parlamentet, en valrörelse som fortfarande visar att det är långt från ord till handling, med otillgängliga vallokaler och otillgängliga valstugor.

Nu måste vi gemensamt se till att valrörelsen 2010 blir det historiska val där vi syns och finns och tas på allvar som väljare!

Text:

Kommentarer är avstängda.