I den rambudget som mötet antog beräknas organisationen göra ett negativt resultat under varje år fram till 2013. Under perioden ska DHR fortsätta att prioritera tillgänglighet och användbarhet i sitt arbete, men fokus ska också ligga på framtiden för DHR som organisation.

Organisationens ekonomiska situation tog därför stor plats i diskussionen. Några ombud ifrågasatte det lämpliga i att anta en rambudget med stora underskott fram till 2013. Mötet enades dock om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att uppnå för en budget i balans till 2014.

Hur besparingarna ska åstadkommas är dock inte uttalat. Alla var överens om att en minskning av personalen är en åtgärd som ska genomföras som sista alternativ.
Rolf Johansson från FS pekade på möjligheten att minska ner omfattningen av nästa förbundsmöte.
– Nästa förbundsstyrelse kommer inte genomför ett så vidlyftigt förbundsmöte som det här. Nästa möte kan genomföras under två dagar i Stockholm så att förbundets personal kan bo hemma, sa han och öppnade även för att ompröva ombudens rätt till ersättning under mötet.
– FS måste vända på varje sten innan man skär i den samlade kompetens som finns på förbundskansliet, sa Johansson.

Den här artikeln har följande tagar:
DHR, DHRs förbundsmöte 2009

Text:

Kommentarer är avstängda.