Nytt namn och framtidstro


LEDARE | Trots en svår ekonomi och tuffa politiska utmaningar har DHR visat att vi är ett förbund att räkna med, skriver Maria Johansson.

Förbundsmötet i bilder


DHR har avslutat sitt förbundsmöte där man bland annat ändrade betydelsen av förkortningen DHR till Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet. Här är lite bilder från mötet.

Max åtta år som DHR-ordförande


Att vara ordförande i DHR ska begränsas till två mandatperioder, det vill säga åtta år. Även ledamöterna i FS ska bytas ut efter samma tid.

Nej till mindre styrelse


Förbundsstyrelsen uppnådde inte tillräcklig majoritet på förbundsmötet för att ändra antalet ledamöter i styrelsen.

DHR avskaffar stadgekommitté


Stadge- och organisationskommittén, SOK, finns inte längre. DHR förbundsmöte beslutade att en arbetsgrupp i stadgefrågor i fortsättningen ska utses av förbundsstyrelsen.