Visserligen sa närmare 60 procent av ombuden på förbundsmötet  ja til en mindre förbundsstyrelse men eftersom en ändring kräver att två tredjedelar av ombuden ställer sig bakom förslaget blev det ingen förändring.
Motståndarna mot förslaget menade att elva ledamöter är en demokratifråga. Hela landet måste vara representerat i FS liksom en mångfald av olika erfarenheter.

–Vi är de människor vi är. Vissa perioder orkar vi arbeta dygnet runt men andra perioder orkar vi inte jobba. Om vi minskar antalet ledamöter är jag rädd att vi får en elit i styrelsen och att vissa medlemmar inte orkar ta uppdrag i FS, sa Yvonne Björkman, Stockholm.

Andra pekade på att den
dåliga ekonomin med allt färre anställda gör att ledamöterna i FS behöver ta ansvar för en större del av organisationens arbete.
– Det vore en dålig signal att sända till övriga organisationen och till det omgivande samhället i en tid när den verkligen behövs, sa Gunder Wåhlberg, Stockholm.

Förbundsstyrelsen ville minska
antalet ledamöter från dagens tio till åtta. Delvis med syfte att spara pengar.
– Medlemsantalet har minskat under lång tid och med vår ekonomiska situation är nuvarande antal ledamöter inte försvarbart, sa FS-ledamoten Britt-Marie Gunnarsson.

Den här artikeln har följande tagar:
DHR, DHRs förbundsmöte 2009

Text:

Kommentarer är avstängda.