Ledarvinjett med bild på Maria JohanssonVi har precis upplevt ett förbundsmöte som visat på en enorm kraft, en kampvilja för de frågor DHR driver, en tro på DHR och inte minst en stor glädje och gemenskap i att genomföra detta tillsammans.
Vi befinner oss i en svår ekonomisk situation och vi har stora politiska frågor att arbeta med. Men vi har visat att vi är ett förbund att räkna med, vi har ännu en gång visat att vi vill gå först och visa vägen.

Jag tänker naturligtvis på
namnfrågan där vi nu tagit steget och ändrar uttydningen av DHR. Efter 44 år har vi äntligen blivit av med handikappstämpeln.
Det blev en känslosam stund för många och i pausen då förbundsmötet ajournerades direkt efter beslutet var tårarna nära för flera som varit med i salen då det historiska beslutet klubbades.
Numera är ordet ”handikapp” helt utrangerat ur det svenska språket – även satt i bemärkelsen relation till miljön och dessförinnan sedan länge i den betydelsen som det använts i vårt tidigare namn. Endast undantagsvis används ordet i sammansättningar.

Att förkortningen DHR med logga skulle behållas var det aldrig någon tvekan om. Men äntligen har vi bytt uttydning samt kompletterat med ett ställningstagande.
Vi har tagit oss ett namn som hänger ihop med vår tid och som anger vad vi står för. Det kom i precis rätt tid – och sammanfaller med vår satsning för det nya DHR.
DHR är vårt namn i dagligt tal. Uttydningen är Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Som underrubrik: Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Vi har i och med de beslut som fattades givit oss själva möjligheten att ta oss an framtiden som förbund. Höjningen av medlemsavgiften ger oss möjlighet att slutföra det påbörjade arbetet för en budget i balans.
Andra viktiga beslut är minskningen av antal representantskap och begränningen av antal sammanhängande mandatperioder för förbundsstyrelsen.

En framtidssatsning som blir
avgörande för hur och om DHR ska fortsätta utvecklas som det förbund för personer med nedsatt rörelseförmåga som står tydligt för budskapet om alla människors lika värde, som säger nej till särlösningar och som kräver våra rättigheter, som gör detta genom att använda oss av nya medier och mötesplatser och genom att bejaka engagemang och alternativa arbetssätt samtidigt som vi är en samlingspunkt för alla som delar våra erfarenheter.

Nu jobbar vi framåt och fortsätter på den inslagna förnyelsen, med fokus på framtiden, i samarbete med Unga Rörelsehindrade och med våra distrikt och avdelningar.

Den här artikeln har följande taggar:
DHR, DHRs förbundsmöte 2009

Text:

Kommentarer är avstängda.