Färre möten i DHR


DHR ska hålla reresentantskapsmöten en gång mellan förbundsmötena, inte tre som idag. En åtgärd som beräknas spara 800 000 kronor per mandatperiod.

Styrelseförslag möter motstånd direkt


Handikappet ska bort från DHRs namn och antalet representantskapsmöten ska minkas för att spara tid och pengar. Men alla gör inte vågen över de sju förslagen från förbundsstyrelsen, FS.

De vill styra DHR


Vid DHRs förbundsmöte 8-10 oktober ska ombuden välja förbundsstyrelse för nästa 4-års period. Här är en kort presentation av valberedningens förslag (flera i sittande styrelse har avsagt sig omval).

DHR kan byta namn – till DHR


De handikappades riksförbunds styrelse vill ändra betydelsen av organisationens namn. Ordet "handikappade" ska bort och bokstäverna utläsas delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet.