Kollage: Hans Ytterberg och Maria Johansson
De båda delar på årets upplaga av Stil-priset.
Hans Ytterberg belönas för sitt arbete med utredningen Bortom fagert tal som i detalj föreslår hur ett förbud mot bristande tillgänglighet ska lyftas in i diskrimieringslagstiftningen. Utredningen står enligt Stil "som en lysande stjärna" och Ytterberg tilldelas priset för att  "likt en arbetsmyra ha vridit och vänt på alla stenar och dessutom med ett fantastiskt engagemang, en sällan skådad kompetens och kämpaglöd".

Maria Johansson får sin halva av priset för sin kamp att få regeringen att offentliggöra Ytterbergs utredning. Denna var klar i december i fjol men regeringen vägrade att lämna ut rapporten med motiveringen att utredningen inte var färdig.
Under våren startade Maria Johansson och DHR ett upprop på Facebook med kravet att utredningen skulle bli offentlig.
"Denna andra extraordinära insats hade betydelse. Viktigt är att den byggde på ett medvetet och strategiskt etablerande av DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, i den politiska debatten i de sociala medierna", skriver Stil i sin motivering.
– Det är ett roligt erkännande och ett tecken på att det fungerar att använda de sociala medierna i påverkansarbetet. För DHR innebär det att vi syns som den rättighetsorganisation som vi vill vara, säger Maria Johansson.

Hon anser att det var flera faktorer som samverkade för att regeringen till sist skulle falla för trycket och offentliggöra Ytterbergs utredning.
– Vårt upprop på Facebook bidrog tillsammans med marschen för tillgänglighet och våra demonstrationer utanför Rosenbad, säger Maria Johansson.
– Jag tror att det är just så här vi måste arbeta. Det är inte bara en röst som kan påverka utan kraven måste komma från flera olika avsändare.

Stil – Stiftarna av independent living i Sverige är en ideell förening som anordnar assistans och driver påverkansarbete om bland annat tillgänglighet.

Fakta Stilpriset
Stilpriset syftar till att uppmuntra personer eller grupper som "förtjänstfullt synliggör Stils hjärtefrågor såsom antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde".

Tidigare pristagare:
2009: Lars Lindberg
2008: Katarina Hahr
2007: Magnus Berglund och hotellkejdan Scandic
2006: Hans Filipsson
2005: Erik Ljungberg
2004: Jonas Franksson

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, Maria Johansson, Hans Ytterberg

Text:

Kommentarer är avstängda.