Tumme som pekar uppVerket som är statens myndighet för bland annat byggd miljö och fysisk planering är positivt till att diskrimieringslagen utvidgas till att gälla bristande tillgänglighet. Därför ställer man upp bakom förslaget som presenterades i regeringens utredning "Bortom fagert tal".
Boverket menar dock att det kan finnas skäl att utvidga området som omfattas av diskrimieringsförbudet.

Utredningen föreslår att förbudet ska gälla inom de samhällsområden som idag omfattas av diskrimineringslagen. Detta innebär dock att förbudet inte gäller på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader, menar Boverket. Som exempel på sådana platser nämner man lekplatser, begravningsplatser och friluftsbad.

Läs hela Boverkets remissvar »

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, diskriminering, Boverket, Bortom fagert tal

 

Text:

Kommentarer är avstängda.