Små röda stugor i en skogsbacke
23 procent av
besluten hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har felaktigheter, visar granskningen. Resultatet blir att vissa får för mycket bidrag medan andra får för lite. Enligt granskningen kan det handla om flera hundra kronor i månaden för en enskild mottagare.

Felen har flera olika orsaker. ISF pekar på att reglerverket är komplext och att bostadstilläggets storlek avgörs av en mängd olika parametrar. Skiftande räntekostnader och hänsyn till amorteringar av bostadslån komplicerar bilden.
Komplexiteten gör också att ansökningar om bostadstillägg tar lång tid att handlägga för de ansvariga myndigheterna. Underlagen behöver ofta kompletteras och handläggarna saknar både erfarenhet och tid att gå till botten med olika frågeställningar. ISF konstaterar att många av de fel som uppstår beror på brist på noggrannhet i handläggningen.

Dessutom anser
man att det är svårt för den som får bostadstillägg att veta om man får rätt belopp. Knepiga regler i kombination med luddigt utformade beslut gör det svårt att överblicka hur bostadstillägget räknas fram.
Att reglerna är såpass komplicerade kan också innebära att människor avstår från att ansöka om bostadstillägg, tror inspektionen, och uppmanar de ansvariga myndigheterna att ge tydlig information så att ingen missar sin rätt till bidraget.
Besluten måste också bli tydligare så att mottagaren förstår hur storleken på bidraget har räknats fram.

Bostadstillägg är
ett bidrag som kan betalas ut till den som har sjuk- eller aktivitetsersättning eller är ålderspensionär. Ersättningen är inkomstprövad och skattefri.
I slutet av förra året hade 263 000 ålderspensionärer, ungefär var sjunde person, bostadstillägg. I gruppen har både antalet och andelen som får bostadstillägg minskat under 2000-talet.

Bland personer
som har sjuk- eller aktivitetsersättning var det 123 000 personer som fick bostadstillägg vid utgången av 2011. Trots att antalet har minskat under senare år är det en större andel av gruppen som får bostadstillägg idag än det var 2003. Totalt är det lite mindre än en tredjedel av de som har sjuk- eller aktivitetsersättning som får bostadstillägg.
Försäkringskassan handlägger bostadstillägg till försäkrade som har sjuk- eller aktivitetsersättning, medan bostadstillägg till ålderspensionärer handläggs av Pensionsmyndigheten.

Taggar: ekonomi, bostadstillägg, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten

Text:

Kommentarer är avstängda.