Handikapphistoria kräver ideellt arbete


Handikapphistoriskt arbete ska ske på frivillig grund och kan inte ersättas av staten. Det anser kulturministern apropå den upprepade frågan hur kulturarvet från handikappområdet ska tas tillvara?

Sverige tillträder nya FN-konventionen


Nu är det Sveriges tur att tillträda FNs konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Det föreslår regeringen. Men några förändringar av blir det inte.

Handikappråden ignorerar fortfarande barnen


Barn har inte mycket att säga till om i kommunernas arbete med handikappfrågor. En tredjedel av landets handikappråd har aldrig behandlat barnfrågor, visar en undersökning från Barnombudsmannen.