Förstärkt tillsyn av socialtjänst och hälso- och sjukvård


Tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvård slås ihop och samordnas i Socialstyrelsen. Det föreslår regeringen i budgeten och satsar 30 miljoner kronor per år från och med 2009. För att stärka barnperspektivet i tillsynen tillför man ytterligare 20 miljoner de två närmaste åren.

Tre miljarder för sjukskrivningsarbetet


Tre miljarder avsätter regeringen till sjukskrivningsarbetet i landsstingen under en treårsperiod. Pengarna är en fortsättning på den "sjukskrivningsmiljard" som var tänkt för att förbättra arbetet kring sjukskrivningar i landstingen.

Så undviker du att assistenten tar över


Personlig assistans betyder ökad frihet för den stora majoriteten av brukare. Men det finns exempel där brukarens inflytande är mycket begränsat och assistenterna tar över hemmet.

Arbetslinjen i fortsatt fokus


Behovet av fler arbetade timmar var ett tema när statsminister Fredrik Reinfeldt (m) presenterade regeringsförklaringen vid riksdagens öppnande.