Sämre ekonomi väntar kommunerna


Effektiviseringar och neddragningar väntar kommuner och landsting. Den förstående lågkonjunkturen slår hårt mot den kommunala ekonomin, spår Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Datainspektionen är gammaldags anser DHR


Datainspektionens beslut att medlemskap i De Handikappades Riksförbund är en känslig personuppgift är djupt kränkande. Det anser DHRs styrelse. Ändå tänker man inte överklaga beslutet.