Pil på entredörr som hänvisar rörelsehindrade runt hörnet.2010 ska alla enkelt avhjälpta hinder vara borta. Så lyder en av punkterna i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Men arbetet går långsamt. I statsbudgeten, som presenteras idag, konstaterar regeringen att arbetet med att undanröja hinder måste intensifieras för att målen ska nås.

Under nästa år
ökar därför regeringen anslaget till Boverket med sex miljoner kronor. 2010 blir det ytterligare sex miljoner till  myndigheten. Pengarna ska användas till arbetet med enkelt avhjälpta hinder.

En förutsättning för ett framgångsrikt agerande är att fler aktörer engagerar sig i tillgänglighetsarbetet, skriver regeringen. Särskilt stryker man under kommunernas roll när det gäller information och tillsyn över den lagstiftning som på olika sätt reglerar tillgänglighetsfrågorna.

Text:

Kommentarer är avstängda.