Hennes bok ska få barn att mötas


Det är tunt med litteratur för barn med funktionsnedsättning att spegla sig i, anser Sara Wallin Ahlström. Hennes egen bok ska ändra på det.