Funktionshindrade ifrågasätts allt mer


Samhället är fullt av regelsystem som bryter mot normen om allas lika värde och möjligheter. Och det har blivit sämre, säger forskaren Camilla Nordgren från Malmö högskola.