Konventionen behövs för allas delaktighet


Den 13 november 2008 fattade riksdagen beslut om att Sverige ska tillträda, ratificera, konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder. Det var en historisk dag! Ett erkännande av våra rättigheter och ett förtydligande av vad samhället måste göra för att uppfylla dessa.

Mer assistans kan ge fler i arbete


Hur kan LSS-kommittén lägga ett förslag som så totalt går emot regeringens intention att bryta utanförskapet och få in fler människor på arbetsmarknaden? Det frågar Jonas Franksson – heltidsarbetande skådespelare och småbarnsförälder – som utan sin assistans bara kan se ett liv i förtidspension.

Alla förlorar på LSS-kommitténs förslag


Praktiskt stöd i vardagen för personer med omfattande funktionsnedsättningar kommer huvudsakligen från tre kommunicerande kärl. Vad som trycks ned och minskas i ett kärl ökar i de två andra. Den bilden ger Adolf Ratzka av konsekvensen av LSS-kommitténs förslag.