Riksrevisionen ska granska
hur Arbetsförmedlingen sköter kontakterna med potentiella arbetsgivare. Den förstudie som revisionen har gjort visar att arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen inte alltid är det bästa.
Ett faktum som kan försvåra arbetet med att hjälpa de prioriterade grupperna bland arbetssökande att få jobb, konstaterar Riksrevisionen.

I granskningen ska riksrevisionen
också titta på om regeringen i sin styrning av Arbetsförmedlingen tydligt förmedlat vikten av goda arbetsgivarkontakter och skapat förutsättningar för sådana?

Man ska också mer djupgående undersöka vilket förtroende arbetsgivarna har för Arbetsförmedlingens förmåga att förmedla lämplig arbetskraft. Därtill ska man ta reda på hur vanligt det är att Arbetsförmedlingen används vid rekrytering till nya jobb?

Granskningen ska vara klar i april nästa år.

Den här artikeln har följande taggar:

arbete, arbetsförmedlingen, riksrevisionen

Text:

Kommentarer är avstängda.