Redan i början av 2010 var farhågorna med att ta fram ett nytt bedömningsinstrument för behov av personlig assistans stor bland brukarorganisationerna. Enligt myndigheterna är syftet med instrumentet att skapa likvärdighet i bedömningarna över landet, men LSS-kommittén räknade också med att man genom detta skulle spara in drygt två miljarder kronor per år. En summa som det var politisk enighet kring.

Till Socialstyrelsens arbete
med att ta fram ett bedömningsinstrument har myndigheten knutit en referensgrupp med representanter för brukar- och handikapporganisationer. Ett samarbete som inte är enkelt, bara efter tre möten är fem av sex representanter för brukarorganisationerna så upprörda att de skriver till regeringen för att klaga.

En mer detaljerad granskning kan ge långgående konsekvenser för många assistansanvändare, anser DHR redan i ett tidigt skede av arbetet. Och när Socialstyrelsen i januari presenterar ett första förslag till bedömningsinstrument möts detta av en storm av protester och referensgruppen hoppar av arbetet.
Men Socialstyrelsen slår ifrån sig. Närgångna frågor till den som söker personlig assistans är inget nytt, menar de ansvariga.

Protesterna mot förslaget sprider sig dock snabbt och på bland annat Facebook samlades flera tusen motståndare.
Protesterna leder till att Socialstyrelsen backar och lovar att arbeta om instrumentet, några integritetskränkande frågor ska nu inte finnas med. Man vädjar också till handikapprörelsens representanter att fortsätta delta i arbetet.
De avhoppade representanterna ställer nu krav för att återvända till arbetet och arbetet kan fortsätta.

Socialstyrelsen kommer efter en tid fram med ett nytt förslag som dock inte blir offentligt. En rad brister och stor oro för vad det i praktiken kan komma att innebära ligger kvar och referensgruppen är långt ifrån lugnad.
Även om arbetet gått framåt och att Socialstyrelsen och Försäkringskassan visat att man ville lyssna på referensgruppen så återstår ändå mycket för att referensgruppens kritik mot bedömningsinstrumentet ska dämpas.

I maj kräver riksdagens socialutskott en redovisning av arbetet, men inte förrän 2011.
 Om assistansreformen ska räddas måste det göras nu, inte 2011, skriver nu Vilhelm Ekensteen, från Ifa, Intressegruppen för assistansanvändare, på bloggen fulldelaktighet.nu.
"Det pågår sedan drygt två å
r en oreglerad nedmontering av assistansreformen, skött av Försäkringskassan med påhejande av regeringsrätten", skriver Ekensteen.

Nu höjs också röster från oppositionen och Socialdemokraterna vill att riksdagen kräver åtgärder från regeringen för att stärka den personliga assistansen.
– Det är viktigt att riksdagen gör ett tillkännagivande om att stärka upp grunderna för den personliga assistansen, sa Lars U Granberg (S) ledamot i socialutskottet.

Efter sommaren finns ett facit och det konstateras att lika många förlorat sin assistans under första halvåret som de som blivit av med sin assistans under hela 2009. Skälet är myndigheternas striktare tolkning av vilka behov som ska ge rätt till personlig assisans. En tolkning som också fått stöd i domstol.

Efter det att den allmänna motionstiden i riksdagen löpt plockar SHT fram några motioner där ledamöterna tagit upp den personliga assistansen. Två folkpartister vill förtydliga LSS utifrån de mänskliga rättigheterna och tre socialdemokrater anser att assistans även ska kunna beviljas efter 65.

I november är det dags för nästa reaktion på vad som håller på att hända med assistansen. Försäkringskassan kommer med förslag att ersätta personlig assistans olika beroende på när på dygnet den utförs. Detta sågas genast av flera remissinstanser och både DHR och Förbundet unga rörelsehindrade menar att om detta blir verklighet så leder det till en begränsning i livssituationen för assistansberättigade.


Så kommer larm
om hur fuskare kan lura assistansen på miljarder. Sveriges radio uppger att  en tredjedel av assistansersättningen kan ha betalats ut till fuskare. Reformens legitimitet skadas, anser DHR.
Några dagar senare går regeringen ut med att Försäkringskassans kontroll av assistansersättningen ska granskas och Statskontoret får regeringens uppdrag att undersöka kassans rutiner. Regeringens beslut är dock inte, som det kan se ut som, en följd av uppmärksamheten i media kring fusket utan har aviserades redan under våren i regeringens proposition om "Personlig assistans och andra instaser".
Utredningen ska vara klar till halvårsskiftet nästa år och det är där vi slutar 2010.

Alla artiklar om personlig assistans under 2010 hittar du här >>

Den här artikeln har följande taggar:

Personlig assistans LSS-kommittén

Text:

Kommentarer är avstängda.