Wenche Willumsen– Det är bra att ta krafttag mot fusket. Det är också bra att utredningen pekar på att assistansbolagens ohemula vinster bidrar till kostnadsutvecklingen, säger Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare på DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

I går presenterade utredaren Susanne Billum sin utredning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Utredaren föreslår fler åtgärder för att öka kontrollen och insynen i hur assistansersättningen används. Bland annat vill hon införa hårdare krav på assistansanordnare och öka möjligheterna för Försäkringskassan att kontrollera arbetsförmåga och inkomster hos assistenterna.

Wenche Willumsen välkomnar flera av utredningens förslag, men förslaget att anhöriga och närstående som arbetar som assistenter måste vara anställda av kommunen eller underkasta sig oanmälda kontroller i hemmet är dock verkningslöst, anser hon.
– Att kräva att assistenter är anställda av kommunen är ett slag i luften eftersom många kommuner lägger ut assistansen på entreprenad till privata företag, säger Wenche Willumsen.

Men utredningen har också analyserat den övergripande kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen. Utredaren konstaterar att fusket inte har varit avgörande för att kostnaderna har ökat. Det som framför allt driver kostnadsutvecklingen är överutnyttjande och övervältring av kostnader från andra områden, skriver hon.

Främst handlar det om att antalet beviljade timmar per person ökar. Starka ekonomiska drivkrafter för alla inblandade parter i kombination med svaga kontrollfunktioner och vaga regelverk bidrar till den utvecklingen, menar utredaren.
Särskilt nämner hon dagens konstruktion av schablonersättningen som en starkt bidragande orsak till att antalet beviljade timmar ökar.

Wenche Willumsen
vänder sig delvis mot det resonemanget.
– Att man får fler timmar beviljat behöver inte alls betyda att det är omotiverat. Många gånger är det så att när man ser att man kan leva sitt liv med assistans så upptäcker man nya behov, vilket gör att man ansöker om, och beviljas, fler timmar.
Samtidigt ser hon med oro på utvecklingen. Ökad kontroll riskerar att leda till ökat misstänkliggörande av alla assistansanvändare.
– Vi vill ju inte ha en utveckling där grannen en dag ligger i rabatten och spanar för att upptäcka fusk med assistenter, säger Wenche Willumsen.
Maktens starka fokus på kostnadsutvecklingen banar också väg för framtida neddragningar inom assistansen, tror hon.
– Det kommer att vara fler som förlorar sin assistansersättning i framtiden. Det här är bara början, säger Wenche Willumsen.

Taggar: personlig assistans, Wenche Willumsen

Text:

Kommentarer är avstängda.