Det nya avtalet innebär förbättringar i anställningstryggheten, fast grundlön och fastställd arbetstid. Vidare en uppsägningstid på 14 dagar. Tidigare har man kunnat få gå på dagen.
De lägsta lönerna höjs med 644 kronor per månad vilket motsvarar 4,1 procent.
Parterna har även enats om att tillsammans verka för att staten ändrar reglerna så att assistansersättningen ska kunna täcka uppsägningslöner, vilket den inte gör idag.

Genom införande av garanterad sysselsättningsgrad får assistenterna en mer förutsägbar inkomst, samtidigt som företagen behåller möjligheten att fördela arbetstiden inom en sexmånadersperiod.

Taggar: personlig assistans

Text:

Kommentarer är avstängda.