Vapen-design för alla


Vi kan väl alla enas om att en rättighet ska kunna åtnjutas av alla, även om det handlar om rätten att bära vapen, skriver Fredrik Granath.

Det är okej att hoppas


Att Barack Obama blir USA:s nästa president är något alla har rätt att glädja sig åt, skriver Fredrik Granath.