En passagerarfärja på lugnt hav.I båda fallen innehåller rättigheterna skrivningar om icke-diskriminering och rätt till assistans för personer med nedsatt rörelseförmåga. Konkret innebär det rätt till assistans i hamnar, på bussterminaler och ombord på fartyg och bussar. Transportören ska inte heller kunna neka någon att åka med på grund av att personen har en funktionsnedsättning.

Idag finns den här typen av rättigheter för resande med tåg eller flyg. På stationer och flygplatser erbjuds bland annat assistans till och från tåg och flygplan.

De nya rättigheterna ställer också krav på tillgänglighet. Dock bara vid nybyggnation och större ombyggnationer av terminaler och hamnar. I skrivningarna finns samtidigt en referens till paragraf nio i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Innan de nya rättigheterna kan träda i kraft ska de godkännas av EU-parlamentet.

Den här artikeln har följande taggar:

kollektivtrafik,

Text:

Kommentarer är avstängda.