Fasad på ett flerbostadshus
Siffrorna kommer från
Boverkets årliga sammanställning av kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidrag. Bidragen kan sökas av den som på grund av funktionsnedsättning behöver anpassa sitt hem för att kunna leva ett självständigt liv. Det kan handla om ombyggda badrum, avfasade trösklar eller montering av automatiska dörröppnare.

2010 beviljade kommunerna totalt 72 900 bidrag. Året innan var siffran 76 500. Den totala kostnaden landade på 962 miljoner kronor, eller 111 kronor per invånare i kommunerna.

Antalet beviljade bidrag har med något enstaka undantag ökat varje år sedan 1980. Förra årets nedgång är därför ett trendbrott.
Däremot kvarstår de stora regionala skillnaderna i bidragsfördelningen. Mest pengar i förhållande till invånarantal betalas ut i norra Sverige liksom i Blekinge och på Gotland. Minst pengar lägger kommunerna i Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län.

Rapporten visar också att det kostar mer att anpassa småhus jämfört med insatser i flerbostadshus. I genomsnitt kostande en anpassning i ett småhus 19700 kronor. Att jämföra med 9300 kronor i snitt för en anpassning i flerbostadshus.

Taggar: bostadsanpassningsbidrag, Boverket

Text:

Kommentarer är avstängda.