Det är i gruppen unga mellan 19 och 29 år, som idag uppbär så kallad aktivitetsersättning – tidigare förtidspension, som regeringen vill se fler i arbete. 
– Det är inte rimligt att så många av dessa ungdomar inte arbetar över huvud taget. Nu ger vi Försäkringskassan i uppdrag att utreda hur vi kan få fler i arbete trots sin sjukdom eller sitt handikapp, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) till TT.

Försäkringskassan ska kartlägga vilka åtgärder som kan vara framgångsvägar till arbete för gruppen.
I april 2012 ska en första delrapport presenteras och i november ska kartläggningen vara klar.

Taggar:
aktivitetersättning

Text:

Kommentarer är avstängda.