En blänkande röd rollator.Vid årsskiftet avslutas försöket med fritt val av hjälpmedel. Men mycket pekar på att det blir en fortsättning. Regeringen har tydligt sagt att de vill genomföra fritt val i hela landet och i två av de tre landsting som deltog i försöket kommer att erbjuda fritt val även nästa år.
I Kronoberg är beslutet redan fattat och i Stockholm är det på gång.
– Allt pekar på att det fortsätter under nästa år. Beslutet tas i januari. Det som inte fortsätter är möjligheten att byta ut ett fungerande hjälpmedel, säger Anne Hertzberg, projektledare för Fritt val i Stockholms läns landsting.

I det tredje försökslandstinget, Södermanland, är politikerna visserligen positivt inställda till fritt val men för att fortsätta vill man ha med sig samtliga kommuner i länet.

Sammanlagt har det gjorts drygt 1100 fria val under försöket. De allra flesta  i Stockholm där det motsvarar cirka en procent av de totala förskrivningarna. Rollatorer, enkla rörelsetekniska hjälpmedel och hörhjälpmedel står högt på listorna.
Någon anstormning av personer som vill välja sitt hjälpmedel har det dock inte varit.
I Stockholm infördes möjligheten att fritt välja rullstol i januari i år, men fram till augusti gjordes bara elva fria val av rullstolar. Men därefter har intensiteten ökat. Från och med september fram till idag har 29 personer valt att använda fritt val för att skaffa en ny rullstol.

Att det inte är fler som har använt Fritt val förklarar Anne Hertzberg med att det tar tid för informationen att nå ut. I Stockholm har man försökt att göra en enkätundersökning bland de som tackat nej till att delta i Fritt val men intresset av att svara har varit mycket lågt.
– En nyckelfaktor är att förskrivarna är positivt inställda till Fritt val. Idag är det ännu inte så många som aktivt jobbar med det, säger Anne Hertzberg.

Kostnaderna har än så länge inte blivit högre för landstinget. De som använder Fritt val får precis samma summa som landstinget betalar ut till de företag som driver hjälpmedelscentralerna.
– Men med den modell som vi har använt i försöket, där brukaren äger sitt hjälpmedel, har vi inte möjlighet att återanvända hjälpmedlen. Det kommer naturligtvis att innebära kostnader, säger Anne Hertzberg.

Inför framtiden bör man
därför välja en annan modell när det gäller komplexa hjälpmedel som rullstolar och sängar, anser Anne Hertzberg. Ett alternativ är att jobba med valfrihet inom ett upphandlingsbaserat system. Här är dock dagens lagstiftning ett problem.
– Lagen om offentlig upphandling, LOU, gör inte utrymme för något större brukarinflytande. Antingen får man ändra tolkningen av LOU eller hitta andra vägar. En möjlighet är att undersöka om Lagen om valfrihetssystem, LOV går att använda på något sätt, säger Anne Hertzberg.

Försöket med Fritt val
av hjälpmedel ska utvärderas till den 1 mars. Efter det ska regeringen utforma ett system för hela landet. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson sa så sent som förra veckan att ett nationellt system kan bli verklighet inom något år.

Den här artikeln har följande taggar:
hjälpmedel, fritt val av hjälpmedel, Stockholm

Text:

Kommentarer är avstängda.