Debattvinjett med bild på Inger HoffSyftet med fritt val av hjälpmedel är att öka den enskildes valfrihet att själv få välja hjälpmedel. Fritt val ska vara ett komplement till nuvarande system och regeringen vill nu införa fritt val i hela landet.
Hjälpmedelsinstitutet ska sprida de erfarenheter som tre års försöksverksamhet givit och stödja kommuner och landsting som vill införa det nya systemet.
Säkerligen kommer det att dyka upp många frågor under resans gång och vi i DHR kommer att följa utvecklingen.

Tillsammans med din förskrivare beslutar du om att välja Fritt val. Förskrivaren bestämmer därefter vilket hjälpmedel du behöver och du får en rekvisition som visar hur mycket pengar du kan köpa för. Kostar ditt val mer än rekvisitionsbeloppet betalar du merkostnaden själv. Sedan äger du hjälpmedlet.
Här är det viktigt att komma ihåg att konsumentköplagen gäller. Ta ordentligt reda på vad som gäller om du inte blir nöjd? Kan du lämna tillbaka hjälpmedlet?
Säljaren har ansvar för att laga hjälpmedlet under garantitiden, men vad händer därefter?

Det kommer alltså att ställas krav på att brukaren informerar sig på ett helt annat sätt än när hjälpmedlet tillhandahölls via kommun eller landsting. Men sannolikt blir utbudet  annorlunda då det finns på öppna marknaden.
Hjälpmedelsutställningar skulle behövas för att se och kunna testa olika modeller.

Ett hjälpmedel är personligt och individuellt anpassat och ska kompensera en förlorad kroppsfunktion eller kroppsdel. Genom bra hjälpmedel ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt och det kan även vara en förutsättning för överlevnad. Att kunna göra vad man vill, när man vill oberoende av andra är livskvalitet samtidigt som det innebär stora ekonomiska vinningar ur samhällssynpunkt. Till exempel minskar behovet av hemtjänst, ledsagning, och assistans.
Arbetstekniska hjälpmedel är ofta en förutsättning för att en individ ska kunna arbeta och bidra till samhällsekonomin.

DHR arbetar för att behov och inte ekonomi eller diagnos ska styra vilka hjälpmedel man får.
Idag är det varje landsting och kommun som beslutar över vilka avgifter som ska gälla. Därför finns skillnader och stor ojämlikhet över landet. DHR arbetar för att dessa regionala skillnader ska bort. Var man bor eller vad man har för ekonomi ska inte avgöra om man får det hjälpmedel som man behöver. Hjälpmedel ska vara avgiftsfria.
Ingen ska belastas med avgifter för att få möjlighet att fungera i samhället. Ett samhälle för alla ska inte bara vara tomma ord.

Läs också: Olle Johansson: Det fria valets baksida »

Den här artikeln har följande taggar:

hjälpmedel, fritt val av hjälpmedel

Text:

Kommentarer är avstängda.