Replik till Maria Johansson 2011-03-01

Debattvinjett med bild på Gunnar HagbergBästa Maria! Jag tycker
som du att denna svåra men viktiga diskussion måste föras med största respekt för att vi har olika bakgrunds- och verklighetsförankring.

För de som läst min artikel och försökt förstå vad jag skrivit kan mitt budskap inte ha undgått någon. När RTVD talar om dödshjälp är det enbart svårt sjuka och plågade människor i livets slutskede som kommer ifråga, inte handikappade. Men som jag skrev, även en person med svårt handikapp kan få en dödlig sjukdom och inte vilja vara med om de sista svåra dagarna. Jag tror nog de flesta kan inse den stora skillnaden.

Om det är många medlemmar i DHR som råkat ut för omdömeslösa läkare som fällt ogenomtänkta kommentarer, vid omhändertagandet efter en olycka eller sjukdom, så kan jag förstå om medlemmar i DHR kan få associationer om att detta skulle ha med dödshjälp att göra. Jag hoppas att den här diskussionen klargör att vi i RTVD kraftigt tar avstånd från sådant oprofessionellt beteende. Jag upprepar: handikapp och dödshjälp har inget med varann att göra. Kunnig och professionell sjukvårdspersonal känner naturligtvis till  att en person som just fått en ryggmärgskada och ser ett liv i rullstol framför sig, den första tiden många gånger hyser självmordstankar, men att de allra flesta efterhand accepterar sin situation och får ett bra och meningsfyllt liv.

Ingen medlem i RTVD tycker att dödshjälp i sådana situationer ska finnas ens i sinnevärlden. Vilket inte hindrar att jag självklart stöder de beslut som Joakim Alpgård, Kim eller Ramon i filmen Gråta med ett leende, (som bygger på ett autentiskt fall) fattade efter moget övervägande att inte vilja leva längre. Jag hoppas att DHR också har förståelse för dem eller räknas de som svikare?

Du inleder med
att diskutera aktiv och passiv dödshjälp och påstår att jag blandar ihop begreppen. Jag har läst om min artikel igen och kan inte finna att jag överhuvudtaget nämner ordet passiv dödshjälp, eftersom jag undviker detta begrepp och tycker det kan utmönstras. Att låta sjukdomen hos en döende ha sin gång, istället för att sätta in meningslös behandling och då menar jag inte smärtstillande och andra symtomlindrande åtgärder, som förlänger döendet, tycker jag inte ska betecknas som passiv dödshjälp. Men här råder det ofta begreppsförvirring det vill jag inte förneka.

Du upprepar att förbättrad palliativ vård onödiggör dödshjälp. Det är ett mantra som upprepas av eutanasimotståndarna om och om igen, vilket tyvärr inte gör att påståendet blir sannare för det. Jag som själv sysslat med palliativ vård vet, liksom alla kolleger som är sanningsenliga, att det inte finns någon vård som fungerar för varenda människa. Den som påstår det är en kvacksalvare. Men om Du Maria vill hålla fast vid detta är det ditt val, men jag vill att andra handikappade ska förstå att verkligheten är mer komplicerad.

Avsikten med mitt förra och detta inlägg var att försöka få till stånd någon sorts förståelse, så att inte två ideella föreningar, som har ungefär samma grundläggande målsättning bekämpar varandra. Det var måhända naivt, men jag tror fortfarande att om alla handikappade har kunskap om vad RTVD står för och att vi inte utgör det minsta hot mot DHR så kunde motsättningarna minska.

Gunnar Hagberg är läkare, styrelsemedlem i RTVD

Den här artikeln har följande taggar:

dödshjälp, RTVD, DHR, Gunnar Hagberg

Text:

Kommentarer är avstängda.