Fackförbundet Kommunal, som bland annat organiserar personal inom vård och omsorg, har frågat drygt 3000 sina medlemmar om deras syn på kvaliteten inom offentlig verksamhet. Hälso- och sjukvård, äldre- och handikappomsorg och skolan är verksamheter som ingår i undersökningen.

Enligt komunalmedlemmarna är skillnaderna i kvalitet stora mellan olika olika delar i landet, men också mellan olika typer av verksamhet.

Generellt får handikappomsorgen bäst betyg
i undersökningen med ett snitt på 65 poäng av 100. Enligt Kommunal finns det inom handikappomsorgen "gott om tid för brukarna som får omsorg av hög kvalitet".

Sjuk- och hälsovård, kök och städ,
skola och förskola landar alla på 56 respektive 55 poäng medan kvaliteten i äldreomsorgen bara når upp till 51 poäng och trafiksektorn bara 44.

Resultatet visar ett tydligt samband
mellan resurser och kvalitet. När Kommunal listar vilka resurser som de olika verksamhetsområdena har att arbeta med framgår det tydligt att omsorgen för personer med funktionshinder får mer än någon annan. Inte minst äldreomsorgen och trafiksektorn har betydligt mindre resurser till sitt förfogande.

Läs mer om undersökningen hos Kommunal »

Text:

Kommentarer är avstängda.