Röd gubbe för SDSedan Sverigedemokraterna, SD, förra helgen valdes in i Sveriges riksdag är det inte bara partiets inflytande i riksdagens arbete som vållar huvudbry, även bland landets intresseorganisationer ställs frågan hur man ska förhålla sig till den nya situationen.

Inom handikapprörelsen har
flera företrädare öppet gått ut och tagit ställning mot att samarbeta med, eller etablera kontakter med SD. Svenska handikapporganisationers internationella utvecklingssamarbete, Shia, är ett exempel. Shias ordförande Roland Håkansson skriver på sin blogg att "otänkbart att söka samarbete med ett politiskt parti som uppenbarligen inte tillerkänner alla människor lika rättigheter".

Hittills har Shia haft
kontakter med samtliga partier i utrikesutskottet, skriver Håkansson,  men vid SD tar det stopp. "Sådana "vänner" vill vi inte ha och det är också högst osannolikt att partiet stödjer våra frågor", skriver Roland Håkansson.

Håkanssons syn på SD
delas av andra företrädare för handikapprörelsen. DHRs ordförande Maria Johansson beskriver i sin blogg SDs inträde i riksdagen som en kalldusch. "DHR tar avstånd från främlingsfientlighet och står upp för och arbetar utifrån alla människors lika värde", konstaterar Johansson och hänvisar till organisationens idédokument.

Samma inställning har
RTPs ordförande Pelle Kölhed. Han skriver på sin blogg att det för det mesta är viktigt för organisationen att ha goda kontakter med de politiska partierna, men att SDs intåg i riksdagen komplicerar bilden.
"Normalt sett har jag inställningen att förbundet ska hålla sig partipolitiskt neutralt, men i detta fall är det svårt. Jag kan inte hitta något sympatiskt hos Sverigedemokraterna", skriver Kölhed.

Den här artikeln har följande taggar:
Sverigedemokraterna, Roland Håkansson, Maria Johansson, Pelle Kölhed

Text:

Kommentarer är avstängda.