”För tidigt att slopa biståndet”


Våra kunskaper om hur situationen ser ut i världen är ofta föråldrade vilket lätt leder till den felaktiga slutsatsen att biståndet inte gör nytta, skriver Roland Håkansson, ordförande för Myright i en replik till Bo Svensson.

Fattigdom bland funktionshindrade ska bekämpas


FNs nya plan för hur milleniemålen ska nås för personer med funktionsnedsättning lovar att involvera de som berörs. Men fortfarande återstår arbete för att planen ska få genomslag i praktiken.

Därför byter Shia ut namnet


MyRight är nytt namn för funktionshinderrörelsens samarbetsorganisation för internationellt utvecklingssamarbete, tidigare Shia.

Så vill styrelsen förändra DHR


Distrikten försvinner och medlemskapet blir nationellt. Det är några punkter i förbundsstyrelsens förslag för hur DHRs organisation ska se ut i framtiden.

Så ska DHR förnyas


DEBATT | Mindre lokal administration och lägre medlemsavgift kan göra DHR mer attraktivt, skriver Roland Håkansson och presenterar en ny struktur för DHRs organisation.

Shia: 30 åring i förändring


Shia, den svenska funktionshinderrörelsens organisation för biståndsarbete, fyller trettio år. Idag står de tjugonio medlemsförbunden tillsammans inför nya krav och är mitt inne i ett förändringsarbete.