Ett förstoringsglasOklara riktlinjer och utrymme för handläggares individuella syn om vad som ska vara skäligt eller inte ger rättsosäker handläggning av handikappersättning och vårdbidrag, menar ISF efter granskning.

Handikappersättning och vårdbidrag är två av socialförsäkringens riktade stöd till personer med funktionsnedsättning. Stöden ska bland annat kompensera för merkostnader och för hjälp- och vårdbehov som uppkommer till följd av funktionsnedsättningen.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har nu granskat hantering av handikappersättning och vårdbidrag och funnit att Försäkringskassan behöver utveckla ett bättre stöd för skälighetsbedömningarna för de båda bidragsformerna.

Handläggning av  bidragen är förhållandevis komplex och kräver att handläggaren genomför betydande skälighetsbedömningar av vad enskilda kan kompenseras för och inte. Sådana bedömningsinslag ställer stora krav på styrning och stöd till handläggaren för att en rättssäker och effektiv handläggning ska kunna garanteras. Så sker inte och det är det allvarligaste problemet, menar ISF.
Idag ges ingen vägledning för hur dessa skälighetsbedömningar ska göras.

Granskningen har skett genom intervjuer med handläggare och specialister samt genom analyser av de stöd för handläggningen Försäkringskassan utvecklat.

Hela rapporten finns här


Den här artikeln har följande taggar:

försäkringskassan, handikappersättning

Text:

Kommentarer är avstängda.