Ulf KristerssonFörsäkringskassans förslag att lägga de lokala servicekontoren till 2013 har fått stark kritik från handikapprörelsen, men extrapengar för att rädda kontoren blir det inte från regeringen. Det stod klart när frågan debatterades i riksdagen idag.
– Vi pratar om servicekontor,  vi pratar inte om att släcka ner försäkringskassans närvaro i Sverige, vi pratar inte om att förändra ett enda möte mellan den försäkrade och hans handläggare i de ärenden som är viktiga för den försäkrade, sa socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).
– Det handlar däremot om att långsamt förändra mötet mellan allmänheten och försäkringskassan, fortsatte han och tillade att detta är en process som sker inte bara hos Försäkringskassan utan även framgångsrikt hos andra myndigheter som Skatteverket och som innebär färre fysiska möten och en större inriktning på service via telefoni eller internet.

Kent PerssonVänsterpartisten Kent Persson,
vars interpellation låg till grund för debatten, tyckte dock inte att denna utveckling var önskvärd.
– När man ser resultatet av det förslag som Försäkringskassan har lagt så innebär det sämre service, sa Kent Persson.
– Det fysiska mötet ska inte underskattas. Det har många gånger större värde än att tala via telefon eller försöka fylla i en blankett över internet. Det är inte alla som har den förmågan eller den möjligheten i dag, sa Kent Persson.

Han anklagade regeringen för att sitta stilla och passivt titta på när olika myndigheter skär ner i sin service till medborgarna. En utveckling som hårdast drabbar mindre orter, menade han.
Ulf Kristersson svarade att regeringen noga följer utvecklingen men att det ytterst  är myndigheterna själva som bäst fattar beslut om hur de ska arbeta och samtidigt hålla sig inom sina ekonomiska ramar. Nedläggningen av servicekontoren är inte en följd av något sparbeting från regeringen, menade Kristersson. Det handlar istället om att Försäkringskassan måste hålla sin budget.
– 2010 och 2011 har ytterligare pengar tilldelats med den tydliga inriktningen: Kom tillbaka till den ordinarie budgeten från 2013.

Den här artikeln har följande taggar:

Försäkringskassan, Ulf Kristersson, Kent Persson, Riksdagen

Text:

Kommentarer är avstängda.