Slipsklädd man sträcker ut handen till hälsning.Riksdagens beslut innebär att arbetsgivare som anställer unga, som under de senaste tolv månaderna haft aktivitetsersättning (tidigare förtidspension), kan slippa betala ut sjuklön.
Det särskilda högriskskyddet ger arbetsgivare rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön om arbetstagaren blivit beviljad sådant genom Försäkringskassan.

Högriskskyddet har sedan tidigare funnits för arbetstagare som har en sjukdom som kan innebära ett större antal sjukperioder eller längre sjukperioder.
Nu har riksdagen beslutat att detta även ska gälla ungdomar med aktivitetsersättning för att underlätta för unga människor att komma i arbete.
Det finns stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster med att få fler i arbete, skriver regeringen i propositionen.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2010. 2009/2010:SfU4

Den här artikeln har följande taggar:
aktivitetsersättning, arbete,  lagstiftning

Text:

Kommentarer är avstängda.