Kollage: Maria Larsson och en klocka
– Den här klockan går långsamt
, ni har gott om tid på er, sa ministern inför ett hundratal åhörare från berörda myndigheter och funktionshinderrörelsen.
Tillsammans med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström
Strategin som antogs av regeringen i juni lägger ett stort ansvar på 17 utvalda myndigheter som var för sig och tillsammans ska arbeta för att målen nås. Myndigheterna har själva varit med och formulerat målen för sina områden och genom kontinuerlig återrapportering av arbetet hoppas regeringen undvika att arbetet skjuts på framtiden.

Vid lanseringen idag poängterade Maria Larsson återigen hur viktig del i arbetet som den återkommande återrapporteringen som myndigheterna förväntas göra är.
– Det duger inte för någon enda myndighet att strunta i detta. Det är inget fritt valt arbete.
Att strategin inte innehåller fler kvantifierbara mål förklarade hon den här gången med att många myndigheter saknar tillräcklig statistik för sina områden vilket gör det svårt att mäta utvecklingen.
– Jag hade önskat att vi hade bättre underlag så att vi hade kunnat sätta realistiska kvantifierbara mål, sa Larsson.

Hon lade också stor
vikt vid att det offentliga Sveriges har ett ansvar att gå före och visa vägen. Inte minst på arbetsmarknaden.
– Stat, landsting och kommuner har ett ansvar att vara förebilder  Andra kan vara bra men vi ska vara bäst, sa Maria Larsson.

Arbetsmarknadsfrågorna tog stor plats vid lanseringen. Att alla ska kunna jobba till 100 procent av sin förmåga är en av de viktigaste frågorna för regeringen, sa Hillevi Engström.
Hon höll fram de insatser och utredningar som regeringen har genomfört eller tagit initiativ till och efterlyste större fokus på stöd till arbetsgivarna.
– Många arbetsgivare känner sig osäkra inför att anställa någon med funktionsnedsättning, menade ministern.

Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman öste en hel del beröm över regeringens strategi men lyfte också fram brister. Bland annat saknade hon en diskussion om hjälpmedel i arbetslivet och om de olika åldersgränser som idag hindrar visa att få de hjälpmedel de behöver för att kunna arbeta.
– Tro inte att alla människor som har funktionsnedsättning inte har en fullgod arbetsförmåga. Man kan behöva arbetshjälpmedel eller tekniska lösningar men man har fullgod arbetsförmåga, sa Burman.

Maria Larsson höll som
tidigare fram att uppföljning och utvärdering är en framgångsfaktor i den nya strategin. Samtidigt  och att strategin är ett utvecklingsarbete och att målsättningar och arbetsmetoder kan förändras.
– Rom byggdes inte på en dag men det fanns en tydlig målsättning att det skulle bestå av mer än sju kullar, sa Maria Larsson.

Även Maria Larssons statssekreterare, Ragnwi Marcelind, beskrev den nya strategin i metaforer:
– När man ska lära sig cykla är det viktigt att man håller rätt hastighet  cyklar man för långsam tappar man balansen, cyklar man för snabbt riskerar man att köra omkull.  Strategin är en plan för hur vi ska nå fram, vi cyklar i rätt hastighet mot målet, sa Marcelind.

Läs mer om strategin »

Taggar: Maria Larsson, Hillevi Engström, funktionshinderstrategi 2011-2016

Text:

Kommentarer är avstängda.