Två identiska siluetter. En med grön bakgrund och en med rödI förra veckan fick Katri Linna lämna sin post som DO efter en längre tids kritik mot tillståndet på myndigheten. Idag kräver fackförbundet Akademikerförbundet SSR att Diskriminerinsgombudsmannen delas i två. En för arbetsmarknaden och en för övriga samhället.

Sedan nuvarande DO
skapades för lite mer än två år sedan har myndigheten inte bedrivit någon granskning av hur arbetsgivarna arbetar med jämställdhet och jämlikhet, skriver företrädare för förbundet i en debattartikel på DN.se. Det förebyggande arbetet har fått stå tillbaka för hanteringen av individuella anmälningar.
"Ett proaktivt fokus i lagstiftningen har alltså ersatts av ett reaktivt individfokus. Inspirationen kommer från länder där man inte alls har den tradition att arbeta med aktiva åtgärder som vi har i Sverige utan koncentrerat diskrimineringsarbetet till anmälningar och skadeståndsprocesser", skriver författarna.

För att nå framgång
i arbetet mot diskriminering krävs en kombination av aktiva åtgärder och individuella ärenden, menar de.
"Det är naivt att tro att man genom att kräva höga skadestånd i domstol löser diskrimineringsproblemen på arbetsplatser, i skolan, i bostadskön, i sorteringen av vilka som släpps in på krogen eller vad gäller bemötandet på vårdcentralen".

Den här artikeln har följande taggar:
diskriminering, DO

Text:

Kommentarer är avstängda.