En grupp personer sitter i en inhägnad på ett gatstensbelagt torg. Människor går förbi.
I en inhängnad på
Mynttorget, alldeles bredvid Riksdagen i Stockholm har en grupp assistansanvändare stängt in sig i tre dagar för att visa på konsekvenserna av Försäkringskassans nuvarande behovsbedömningar för personlig assistans. Under mottot "Utan assistans stannar livet" vill de uppmärksamma politikerna på vad som håller på att ske med frihetsreformen från 1994.
– Idag är det är alldeles för många som förlorar sin assistans. Det får katastrofala följder för många människor, säger Pelle Kölhed, ordförande i organisationen RTP och en av de som på fredagen hade tagit plats i den kalla vårvinden på Mynttorget.

Bakgrunden till att många blir av med assistanstimmar är en dom i dåvarande regeringsrätten från 2009 som slog fast att en man inte hade rätt till assistans vid matsituationen eftersom han själv kunde föra maten till munnen. Sedan dess har Försäkringskassan stramat åt sin bedömning av vad som är grundläggande behov av personlig assistans i anslutning till måltider.
– Det vi kräver nu är att riksdagen återställer assistansen till vad den var innan domen kom. Det handlar om att ändra lagen så att det tydligt framgår vilka grundläggande behov som finns i anslutning till måltider, säger Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare på DHR som är ett av de förbund som står bakom aktionen.

Det konkreta kravet
från demonstranterna är att paragrafen 9A i LSS ändras så att den får samma innebörd som den hade innan domen i regeringsrätten. Frågan har varit uppe i riksdagens socialutskott men än så länge är det bara Vänsterpartiet som har krävt en omedelbar lagändring. Övriga har nöjt sig med att begära att regeringen snabbar på sin översyn av på vilka grunder Försäkringskassan bedömer behovet av personlig assistans.

I ord säger politikerna att de vill upprätthålla intentionerna i lagstiftningen, men problemet är ingenting görs i praktiken, anser Wenche Willumsen.
– Man säger att det finns en politisk vilja men sedan händer ingenting. Nu är det upp till bevis, säger hon.

Pelle Kölhed berättar att flera politiker har stannat vid "buren" på Mynttorget, företrädesvis moderater och vänsterpartister. De flesta är dåligt insatta i frågan, men säger att de förstår problemet, säger han.
– Det är lite märkligt att inga kristdemokrater har kommit förbi här. De "äger" ju socialdepartementet som har hand om frågan. Igår skyndade Maria Larsson förbi där borta men hon kom aldrig fram till oss.

Vid manifestationen
i morgon talar företrädare för en mängd olika organisationer som företräder personer har personlig assistans. En röd tråd är att visa vilken betydesle den personliga assistansen har för självbestämmande, delaktighet och frihet.
– Det är nästan på dagen 19 år sedan beslutet togs av en nästan enig riksdag. Sedan dess har man skruvat åt reglerna och gjort det mer rörigt och oöverskådligt vilket har minskat de assistansberättiagdes självbestämmande, säger Wenche Willumsen.

Lördagens manifestation hålls på Södermalmstorg vid Slussen i Stockholm. Protesterna pågår mellan klockan 14 och 16.

Taggar: personlig assistans

Text:

Kommentarer är avstängda.