NHRs ordförande Kathleen Bengtsson-Hayward– Vi vill se över möjligheten att utveckla samarbeten med andra och ägna vår tid åt frågor som berör oss, säger Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande i NHR.

Att NHR fattar beslutet att lämna HSO är ingen överraskning. Redan för två år sedan gav NHRs kongress sin styrelse mandatet att träda ur samarbetsorganet.
– I HSO är det så många förbund som deltar, allt från tandskador till bröstcancer, vilket också gör det svårt att nå konsensus i många frågor.

Vilka alternativa samarbeten som NHR tänker sig vill inte Kathleen Bengtsson-Hayward inte precisera idag.
– Vi får diskutera det och se om vi kan ta några steg framåt.

DHRs förbundsordförande Maria Johansson, beklagar NHRs beslut.
– Det är tråkigt att NHR lämnar HSO men jag hoppas att vi kan fortsätta det samarbete vi har med NHR inom till exempel Bygg Klokt.

Hur påverkar avhoppet DHRs relation till HSO?
– Den påverkas inte i nuläget, men vad framtiden bär med sig vet vi inte. Det beror på vilka effekter NHRs avhopp får, säger Maria Johansson.

NHRs utträde ur HSO gäller bara på riksnivå. Samarbeten på lokal och regional nivå omfattas inte av beslutet.

Text:

Kommentarer är avstängda.