Närbild på ett sågblad och en bräda
Enligt Försäkringskassans
förslag ska den del av assistansersättningen som ska gå till löner delas upp i tre olika nivåer beroende på när på dygnet assistansen ska ges, så kallad differentierad timschablon.  Detta innebär att den som ansöker om personlig assistans måste ange när på dygnet han eller hon behöver assistans.
Ett liknande förslag lades fram av LSS-kommittén men Försäkringskassan räknar med att deras förslag ska ge en något större besparing. I runda tal 230 miljoner kronor per år.

Men förslaget får stark kritik från flera remissinstanser. Om det blir verklighet leder det till en begränsning i livssituationen för de assistansberättigade som är helt förkastlig, anser till exempel DHR och Förbundet unga rörelsehindrade.
"Det rimmar mycket dåligt med ambitionerna att assistansberättigade personer ska kunna delta i samhällslivet på jämlika grunder med andra samhällsmedborgare", skriver de båda organisationerna.

Göteborgskooperativet för independent living, GIL, anser att det strider mot lagens intentioner om delaktighet och rätten till ett självbestämt liv att alltid behöva beskriva sitt liv för myndigheter strider. Olika nivåer på schablonen skapar osäkerhet för brukarna och är ett onödigt intrång i brukarens liv, skriver GIL. Förslaget leder också till en minskad flexibilitet för brukarna vilket kan göra det svårare att sköta ett jobb.

STIL, Stiftarna av independent living i Sverige, hänger på: "Försäkringskassans redan nu ingående utredningar skulle bli alltmer detaljerade och integritetskränkande för den assistansberättigade", skriver de.

Kritik kommer även från myndighetshåll. Statskontoret skriver i sitt remissvar att förslaget riskerar att leda till assistansen i högre utsträckning än i dag förläggs till tider på dygnet som ger anordnarna den högsta ersättningsnivån. Myndigheten efterlyser förslag för hur detta ska undvikas och en tydligare konsekvensbeskrivning av förslaget. "De beräknade administrativa besparingarna är omfattande, men osäkra", skriver Statskontoret.

Även fackförbundet Kommunal är negativa till att ha olika timschablon för olika tider på dygnet. Förslaget riskerar att styra löneutvecklingen och också står i kontrast till dagens system där löne- och lönebikostnader räknas upp efter löneutvecklingen på området, anser Kommunal.

Läs Försäkringskassans förslag i sin helhet »

Den här artikeln har följande taggar:

personlig assistans, Försäkringskassan, DHR, Förbundet unga rörelsehindrade, Gil, Stil, Statskontoret, Kommunal

 

Text:

Kommentarer är avstängda.