Med inspiration från Danmark lanserar NHR idéen om ett nytt arbetsmarknadsstöd på den svenska arbetsmarknaden. Det man kallar flexjobb innebär att en person som till följd av varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar att jobba heltid ska kunna gå ner i arbetstid och ändå få behålla hela lönen.
Grundprincipen är att alla ska jobba hundra procent av sin förmåga och få hundra procent av lönen. Arbetsgivaren står för den del av lönen som motsvarar den anställdes arbetsförmåga, staten skjuter till resten.

Baserat på danska erfarenheter räknar NHR med att 100 000 personer skulle kunna arbeta med flexjobb i Sverige. Sett till hela gruppen av personer med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga som står utanför arbetslivet skulle flexjobb kunna bli aktuellt för så många som 200 000, menar organisationen.

För att bli aktuell för ett flexjobb ska alla möjligheter att ha ett annat arbete på ordinarie arbetsmarknad vara prövad. Även möjligheten till vidareutbildning eller omskolning för att kunna arbeta med funktionsnedsättning på den reguljära arbetsmarknaden ska vara prövad, skriver NHR.

En viktig målgrupp
för de tänkta flexjobben är personer som har ett arbete men som blir sjuka eller får en funktionsnedsättning. Dagens stödformer är för trubbiga för att arbetet ska kunna anpassas så att personen kan stanna kvar hos arbetsgivaren, menar man. Med hjälp av flexjobb kan arbetsgivaren behålla kompetens som annars skulle gått förlorad och arbetstagaren kan fortsätta arbete i ett anpassat tempo.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet »

Taggar: arbete, NHR

Text:

Kommentarer är avstängda.