Litet vindsfönster med en nallebjörn innanför
foto: flickr

Lagrådet vill att regeringen förklarar varför förslaget om minskade tillgänglighetskrav för vindslägenheter inte strider mot FN-konventionen.

Genom att ta bort krav på tillgänglighet och användbarhet vill regeringen göra det enklare att bygga små lägenheter på befintliga vindar. Förslaget fanns med den rapport om förenklingar av regelverket för student- och ungdomsbostäder som Boverket presenterade i somras och finns med i det förslag till regelförenklingar som regeringen lämnade till lagrådet i slutet av oktober.

Regeringen anser att minskade krav på tillgänglighet för vindslägenheter på max 35 kvadratmeter inte står i strid med Sveriges skyldighet att leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Inte heller avviker det från inriktningen på landets funktionshinderspolitik.

Detta ställningstagande finner dock lagrådet något oklart. I sitt yttrande konstaterar man att konventionens nionde paragraf visserligen är allmänt hållen, men att den har en tydlig inriktning när det gäller att staterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång den fysiska miljön på lika villkor som andra.

Lagrådet anser inte att regeringen har förklarat hur de har kommit fram till att de minskade tillgänglighetskraven för vindslägenheter inte strider mot konventionen och vill ha ett förtydligande i propositionen.

Text:

Kommentarer är avstängda.