Legogubbe med studentmössa i en legorullstol

Det blir inga sänkta krav på tillgänglighet i nybyggda student- och ungdomsbostäder. I alla fall om Boverket får sin vilja igenom.

Boverket har på regeringens uppdrag utrett hur reglerna för små bostäder för ungdomar och studenter kan förenklas för att stimulera nybyggnation. I slutrapporten, som presenteras idag, föreslår man att reglerna ändras bland annat vad gäller krav på buller och hur olika funktioner kan slås samman i en bostad. Det senare innebär att matplats och studieplats kan vara en och samma.

Några förslag om sänkta tillgänglighetskrav vid nybyggnation lägger man dock inte fram. En sänkning av kraven skulle bara ge en marginell besparing, menar Boverket.

Däremot lägger man fram ett förslag om att nya vindslägenheter ska kunna undantas från tillgänglighetsreglerna om de är mindre än 35 kvadratmeter.

I utredningen har myndigheten har undersökt möjligheterna att sänka kraven så att bara 20 procent av de nybyggda lägenheterna ska vara tillgängliga för boende och där övriga bostäder antingen är tillgängliga för besökare eller inte tillgängliga alls. I rapporten beskriver man också hur en sådan lagändring skulle kunna formuleras. Men samtidigt avfärdar utredarna denna lösning.

Besökstillgängliga eller otillgängliga lägenheter blir bara marginellt mindre än om Boverkets övriga regeländringar blir verklighet. Ytvinsten för att bygga otillgängligt varierar mellan 0,3 och 0,7 kvadratmeter per lägenhet.

Samtidigt konsterar man att lägre krav på hiss i kombination med en mindre andel tillgängliga bostäder, kan spara pengar och öka flexibiliteten för byggherrarna.

Men man konstaterar också att om nya lägenheter byggs otillgängliga innebär det att studenter med nedsatt rörelseförmåga utestängs från stora delar av den sociala samvaron bland studenter och ungdomar.

Text:

Kommentarer är avstängda.