bild på Berit Högman och Ylva JohanssonArbete har en central roll i människors liv – att kunna försörja sig själv, att vara behövd och att höra till. Vi vill ge alla människor möjlighet att leva på en lön. Ingen skall lämnas i passivitet. Varje människas förmåga och vilja att arbeta skall tas tillvara. Alla ska ha rätt att bidra till sin egen försörjning. Det är en bärande del i Socialdemokraternas nya arbetsmarknadspolitik.

Grunden är att det alltid ska löna sig att arbeta, att man själv tar ansvar, är aktiv och söker jobb. Men krav ska inte kränka. Det gäller också alla sjukskrivna som nu ska prövas mot arbetsmarknaden och riskerar utförsäkring mitt i lågkonjunkturens Sverige. Många människor med behov av stöd hamnar mellan myndigheternas stolar. Om man är för sjuk för att arbeta, men för frisk för att få sjukpenning lämnas man i sticket och blir av med sin ersättning. Så ska det inte vara. En lärdom från 90-talets jobbkris var att människor som inte till hundra procent är arbetsföra permanent uteslöts från arbetsmarknaden. Det får inte hända igen.

Vi vill att alla som behöver får rätt till en handlingsplan med skräddarsydda åtgärder och en personlig handledare för aktivt stöd till arbete utifrån sina förutsättningar.
Den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning men som kan och vill jobba utifrån sina förutsättningar ska kunna göra det med rätt stöd. Därför vill vi slå samman delar av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till en ny organisation, Kraftsam, som ska ge ett samordnat stöd till arbetslösa med komplexa behov. Målet ska alltid vara återgång i arbete.

Ingen människa ska lämnas i passivitet, men även med aktiva insatser kan det vara mycket svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Därför vill vi utveckla en utvidgad alternativ arbetsmarknad för personer med stora svårigheter att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
Vi vill införa en tidsbegränsad utvecklingsanställning för unga med funktionshinder i Samhalls regi. Den ska ge arbetslivserfarenhet och möjlighet att träna arbetsförmågan med anställning på den ordinarie arbetsmarknaden som mål.

Fler aktörer än Samhall
ska kunna hyra ut personal med funktionsnedsättning till en kostnad som beaktar att arbetsförmågan är nedsatt.
Vi vill ha fler subventionerade anställningar för personer som går in i ordinarie verksamhet genom flexiblare lönebidrag än dagens och med fler platser än vad regeringen föreslog i budgetpropositionen.
Många arbetsgivare känner inte till arbetsmarknadsstödet och stödet till anpassning av arbetsplatser. Där vill vi ha en bättre marknadsföring.
Vi vill vika 500 platser inom offentligt skyddat arbete samt 500 trygghetsanställningar för personer med allvarligare psykiska funktionshinder.

Till de här förslagen
ska läggas åtgärder som riktar sig till hela arbetsmarknaden: vi vill ha drygt 100 000 fler platser än regeringen i utbildning och praktikplatser, en arbetsförmedling som arbetar mer med kompetensutveckling, en kompetensförsäkring som gör det möjligt att studera under kortare eller längre tid mitt i arbetslivet och en kompetenskommission som ser till att utbildningarna matchar arbetsmarknadens behov.

Regeringen möter nu massarbetslösheten
med urlakade trygghetssystem och färre utbildningsplatser. Många som inte till hundra procent är arbetsföra kommer att hamna i permanent arbetslöshet. Reinfeldts arbetsmarknadspolitik stänger dörrar istället för att ge möjlighet att ta ansvar och se möjligheter. Vår arbetslinje öppnar dörrar. Den ställer krav på individen men också på samhälle och arbetsgivare. Rätten till stöd och hjälp liksom rätten till ett arbete måste ingå i arbetslinjen. Annars blir den inte bara inhuman, utan också ineffektiv. Det har Sverige inte råd med.

Ylva Johansson (S)
Välfärdspolitisk talesperson

Berit Högman (S)
Vice ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott

Läs tidigare debattartiklar om arbete:

(M): Så får regeringen fler personer i arbete »
DHR: Visa vilja att skapa arbete för alla »
Örjan Samuelsson: Så här får vi arbetslinjen att gälla för alla »

Text:

Kommentarer är avstängda.