Bilar på en parkering sedda uppifrån
Färre bilar i framtiden?

Regeringens budgetprognos: Radikalt lägre utgifter för bilstöd från 2015.

Reglerna för bidrag till bilanpassnings ska göras om. Regeringen oroas över stigande efterfrågan och högre kostnader och vill därför öka konkurrensen i branschen och minska valfriheten för bilköpare med funktionsnedsättning. Ett förslag till hur denna manöver ska gå till presenterades i en promemoria i somras.

Trots att förslaget har mött stark kritik räknar regeringen ändå med att lägga mindre pengar på bilstöd i framtiden. Inför nästa år budgeterar regeringen visserligen 347 miljoner kronor till bilstödet. Det är 27 miljoner mindre än vad stöd beräknas kosta i år men mer än vad som betaldes ut under 2012.

Inför framtiden räknar dock regeringen med att utgifterna faller brant. 2015 räknar man med att anslaget landar på 267 miljoner. En minskning nästan en fjärdedel jämfört med anslaget för nästa år.

Text:

Kommentarer är avstängda.