Försäkringskassans GD Dan Eliasson ihopklippt med en bild av Försäkringskassans flaga
Dan Eliasson lovar hårda tag mot organiserad brottslighet.

– Vi vill skicka en klar signal till dem som funderar på att bedriva brottslig verksamhet gentemot den personliga assistansen. Gör inte det. Ni kommer att hamna i stora bekymmer. Vi har muskler idag som vi inte har haft förut, sa Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson vid en pressträff på torsdagen där det uppenbara syftet var att visa handlingskraft i arbetet mot fusk och bedrägerier.

Under 2011 har
myndigheten trappat upp kampen mot bedrägerier och kriminalitet inom ramen för den personliga assistansen. Man har förändrat sitt interna arbete och samverkar regelbundet med andra myndigheter, till exempel med Polisen och Åklagarmyndigheten.
Dessutom har man skaffat bättre tekniska resurser för att upptäcka försök till brott. Under de senaste två åren har man till exempel scannat in två miljoner fakturor som rör personlig assistans. Dessa har bearbetats systematiskt i jakt på misstänkta oegentligheter.

Enligt egen uppgift har Försäkringskassan hittills i år polisanmält 47 fall av misstänkta bedrägerier och hittat 39 miljoner som betalats ut felaktigt. Man har påbörjat utredningar mot 20 olika bolag som tillsammans har 800 brukare och 2500 assistenter.
– Det är viktigt att vara klar över att det här är inte misstankar mot 800 brukare. De omfattas av de här bolagen och vi går mot bolagen. Det kan finnas situationer där brukare är involverade. Det kan finnas situationer där bolagen trixar med assistansfakturor gentemot oss eller där bolagen ägnar sig åt ekonomisk brottslighet i största allmänhet.
– Det här kommer att synas i media under de kommande månaderna. Vi kommer att se varianter på "rullstolsmannen" och "kaninmannen" eller vad de har kallats tidigare.

De 800 brukare som berörs av de utredningar som har satts igång ska dock inte behöva känna någon oro, så länge de har rent mjöl i den egna påsen, säger Dan Eliasson.
– Vi går mot företagen men verksamheten kommer att bedrivas. Jag garanterar att de kommer att få det stöd de har rätt till. Ingen kommer att bli utan stöd.
– Är det så att någon brukare har fejkat, eller fabulerar så är det klart att vi vänder upp och ner på den personens liv. Men de som har ett reellt behov av stöd kommer även i fortsättningen att få det genom det här bolaget eller något annat, säger Dan Eliasson.

Enligt socialförsäkringsminister
Ulf Kristersson (M) är Försäkringskassans jakt på fusk och bedrägerier med assistansersättning ett led i arbetet att skydda välfärdssamhällets legitimitet. Det handlar om att människor ska känna tilltro till både myndigheter och de som behöver stöd från samhället. En vetskap om att de pengar man betalar i skatt går till det de är avsedda för.
– De här fundamentala legitimitetsfrågorna är det yttersta skälet till varför vi ska ägna möda åt detta, inte primärt det än så länge oklara antalet kronor och ören som betalats ut i onödan, sa Ulf Kristersson.

Taggar: personlig assistans, Försäkringskassan, Dan Eliasson, Ulf Kristersson

Text:

Kommentarer är avstängda.