Legogubbe i form av en student i rullstolDagens regler för tillgänglighet leder till höga hyror i nya studentbostäder och dålig ekonomi i byggprojekten, hävdar branschorganisationen Sveriges studentbostadsföretag i rapporten. Orsaken är att kraven gör lägenheterna större än vad de hade behövt vara med lägre krav.

Ytan på en lägenhet har direkt betydelse för hyran, men den påverkar också hur många lägenheter det går att få in i en huskropp, vilket har betydelse för den totala ekonomin i ett byggprojekt, menar branschorganisationen.

Istället för dagens tillgänglighetskrav vill man se en uppdelning av reglerna i två kravnivåer. Den lägre nivån kallar man "besökstillgänglighet" och ska gälla alla lägenheter medan bara en mindre andel av beståndet behöver uppfylla de högre kraven på "universell tillgänglighet".

– Vi har haft utgångspunkt i de regler som finns i Norge. Där skiljer man på besökstillgänglighet och universell tillgänglighet, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Sveriges studentbostadsföretag.

I Norge säger reglerna att 20 procent av lägenheterna ska uppfylla krav på universell standard. För resterande 80 procent räcker det att en lägre nivå uppfylls som ska göra det möjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att besöka lägenheterna.

– Just besökstillgänglighet är viktig. Det är ingen i branschen som vill avskaffa möjligheten att besöka en lägenhet.

En av de frågor som diskuteras är att lätta på måttkraven i badrummen. Men exakt vad "besökstillgänglighet" skulle innebära i Sverige har organisationen inget svar på i nuläget.
– De regler vi har i dag i Sverige är redan en form av besökstillgänglighet. Det krävs stora förändringar i en lägenhet för att en person i rullstol ska kunna bo där, säger Martin Johansson och nämner anpassning av köksbänkar och skåp som exempel.

Hur mycket tycker ni att kraven på tillgänglighet behöver sänkas för att det ska bli tillräckligt ekonomiskt att bygga nya studentlägenheter?

– Det finns inget tydligt svar på den frågan idag. Där vill vi forska vidare om det överhuvudtaget finns någon sanning i det antagandet, eller om det bara är hypotes. Det vi vet är att alla byggare säger att det finns ett samband: Mindre yta ger billigare boende.

I rapporten diskuteras även andra sätt att minska kostnaderna för nya studentbostäder. Bland annat ifrågasätter varför det ska krävas plats för både en matplats och en arbetsplats eller om inte en säng och kan fungera som en soffa.
Därtill nämns dagens bullernormer som anses driva upp markkostnaderna.

Rapporten är ett inspel till den utredning av reglerna för små bostäder som regeringen tillsatte i höstas

Läs alla SHTs texter om studentbostäderna och tillgänglighet »

Text:

Kommentarer är avstängda.